De Vlaamse regering heeft vrijdag 22 december het Vlaams Actieplan Autisme goedgekeurd. Het actieplan wil Vlaanderen “autismevriendelijker” maken. Het plan heeft volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen twee grote doelen: mensen met een autisme meer kansen geven in het dagelijkse leven en de ondersteuning van mensen in hun omgeving verbeteren. Voor het actieplan wordt jaarlijks bijkomend 800.000 euro vrijgemaakt.

Een deel van het geld gaat naar het verhogen van de kennis over autisme.

Vlaamse Vereniging Autisme krijgt een subsidie van 52.000 euro om meer ‘inleefsessies’ te organiseren. Via inleefmethodieken en het verhaal van een ervaringsdeskundige worden deelnemers ondergedompeld in het ‘autistisch denken en voelen’. Elke inleefsessie wordt gegeven door een duo: een persoon met autisme, die uit eigen ervaring vertelt, en iemand uit de omgeving van een persoon met autisme, zoals een ouder of een partner.

Met deze middelen kunnen meer duo’s geactiveerd worden, kunnen inleefsessies op maat van specifieke contexten ontwikkeld worden en kunnen meer deelnemers worden bereikt.

Ook Participate-autisme.be krijgt geld om mensen met autisme en hun omgeving beter te informeren.

Lees het hele plan.

Vlaams Actieplan Autisme in de pers:

Voorgeschiedenis

Omdat mensen met autisme worden geconfronteerd met heel wat barrières die hen verhinderen om volwaardig te participeren aan de samenleving, riep Jo Vandeurzen, Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in 2015 een taskforce autisme in het leven. VVA maakte deel uit van de taskforce.

Deze kreeg als opdracht om de participatieproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in kaart te brengen, oplossingen te inventariseren en te analyseren, en beleidsaanbevelingen te formuleren ter voorbereiding van een Vlaams Actieplan Autisme.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) kreeg begin 2017 de opdracht om dit plan op te volgen en acties voor te bereiden.
In het plan staat uitdrukkelijk vermeld dat mensen met autisme actief betrokken worden bij het implementeren, monitoren, evalueren en bijsturen van de verschillende acties. VVA werd gevraagd om een NOOZO beleidsgroep (Niets Over Ons Zonder Ons) bestaande uit mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen samen te stellen en te faciliteren. Deze groep kwam regelmatig bijeen en werd actief betrokken bij de voorbereiding van het Vlaams Actieplan Autisme.

Written by