In 2017 zag het Vlaams Actieplan Autisme het licht. Dit plan zet vooral in op een autismevriendelijke samenleving. VVA draagt autismevriendelijkheid al jaren hoog in het vaandel. Ook in 2017 realiseerden we dit op verschillende manieren:

… door heldere communicatie
Iedereen kan meehelpen zodat mensen met autisme zichzelf kunnen zijn in onze samenleving! Vertrekkend van deze inclusiegedachte, is een autismevriendelijke communicatiestijl een echte meerwaarde voor iedereen. Daarom verspreidden we verscheidene tips voor een autismevriendelijke communicatie naar een aantal belangrijke maatschappelijke schakels voor een inclusieve samenleving, zoals ons eigen netwerk, de Vlaamse bibliotheken en diversiteitsambtenaren.

… door ontmoetingen met mensen met autisme
VVA kent reeds een lange traditie in het faciliteren van ontmoetingen met mensen met autisme in haar bondgenotenwerking en sensibiliserende acties. Ook op ons laagdrempelig en actief evenement, Blue Run 4autism verbonden we opnieuw mensen met elkaar.

…door het delen van verhalen van mensen met autisme
In onze werking staan de verhalen van mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen steeds centraal. Onze literatuurlijst kreeg een update, een nieuw jasje en werd aangevuld met een aantal blogs van mensen met autisme. We enthousiasmeren en motiveren media en pers om mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen zelf aan het woord te laten. Een krachtige manier om onze samenleving autismevriendelijker te maken.

… door een stilteplek in de stad te creëren
VVA was trekker binnen NEST Gent en realiseerde vanuit de ervaringen van mensen met autisme een stiltekamer voor iedereen.

Benieuwd naar wat VVA nog allemaal realiseerde in 2017. Lees het in ons jaarverslag.

 

Written by