De publicatie van het jaarverslag is de gelegenheid bij uitstek voor VVA om een balans op te maken van de activiteiten die ze het afgelopen jaar ondernam om haar missie en visie te realiseren. VVA heeft een brede waaier aan activiteiten die een maximale levenskwaliteit van alle persoonlijk betrokkenen nastreeft.

Omdat onze vzw een transparant beleid wil voeren, vermeldt ons jaarverslag ook alle financiële aspecten die de lezer zouden kunnen interesseren en geruststellen: waar haalt VVA haar middelen vandaan en hoe worden ze aangewend.

Raadpleeg onze jaarverslagen voor een gedetailleerd overzicht:

VVA jaarverslag 2017

VVA jaarverslag 2016

VVA jaarverslag 2015

VVA jaarverslag 2014

VVA jaarverslag 2013

VVA Jaarverslag 2012

VVA jaarverslag 2011

VVA jaarverslag 2010