Vlaamse Vereniging Autisme kan haar doelstellingen realiseren en haar onafhankelijkheid garanderen door de directe steun van tienduizenden donateurs. Jouw gift is erg welkom!

Elke persoon die een gift van ten minste 40€ overmaakt, krijgt het jaar erna in maart automatisch een fiscaal attest toegestuurd.

Je kan een gift met overschrijving doen op het algemene VVA-rekeningnummer met vermelding “gift”:
Rek.nr.: 001-2381238-61
Ibannummer: BE62 – 0012 3812 3861
BIC GEBABEBB