Vacature educatief medewerker

VVA wil haar team uitbreiden met een deeltijds (±50%) teamlid aanspreekpunt ervaringsdeskundigen • regio West-Vlaanderen

VVA werking

Missie

Vlaamse Vereniging Autisme vzw (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.

Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.

Mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen zijn best geplaatst om onze missie te realiseren. Dit betekent dat in alle geledingen van onze vereniging (team, bestuur, vrijwilligers & freelance medewerkers) zij de hoofdrol spelen. De rol van het VVA team is voornamelijk faciliteren.

Activiteiten staan centraal in de werking en zijn een belangrijk middel (geen doel op zich) om onze missie in de praktijk te brengen. (Impact)

Centraal tijdens activiteiten:

 • Ontmoeting & verbinding (wie? niet over mensen met autisme maar door, met en samen)
 • Ervaring (hoe? verhaal als methodiek i.p.v. theoretische kennis)
 • Inleven (hoe? inleefmethodiek)
 • Authentisme
 • Krachtgericht

Om onze missie te realiseren spreken we diverse doelpublieken aan.

 • Wie leeft met autisme (mensen met autisme, ouders, partners, familie, vrienden…)
 • Wie werkt met autisme (reguliere en specifieke dienstverleners zoals leerkrachten, artsen, therapeuten,… maar ook collega’s, werkgevers…)
 • Beleid
 • Iedereen in de samenleving

Taken educatieve medewerker • aanspreekpunt ervaringsdeskundigen • regio West-Vlaanderen

 • Persoonlijk betrokkenen en volwassenen met autisme warm maken voor én activeren in onze werking
 • Vrijwilligers en freelancers ondersteunen in hun engagement door middel van coaching en intervisies
 • Samen met collega’s een kwalitatief activiteitenaanbod ontwikkelen (inhoudelijk, methodieken…)
 • Tijdens activiteiten spreken of het gesprek begeleiden
 • Aan de slag gaan met inhoudelijke uitdagingen en accentthema: verdiepen, vertegenwoordigen, faciliteren, netwerk opbouwen …

Competenties en houding educatief medewerker

 • Je herkent je in de missie en waarden van VVA
 • Je werkt graag in teamverband én kan tegelijk zelfstandig werken
 • Je voelt je goed bij een coachende en faciliterende rol
 • Je schrikt niet terug om binnen het team je eigen denken en handelen te bevragen en bij te sturen
 • Feeling voor groepsprocessen
 • Je bent flexibel en pragmatisch ingesteld en gaat nauwgezet, doelmatig en doelgericht te werk
 • Je bent een gemotiveerde netwerker, een stevige persoonlijkheid en beschikt over een sterke overtuigingskracht, goede communicatieve vaardigheden en houding
 • Je schrikt niet terug voor avondwerk en sporadisch weekendwerk en bent inzetbaar over heel Vlaanderen
 • Je beschikt over rijbewijs B en bent bereid tot gebruik eigen wagen
 • Je eigen ervaringsdeskundigheid is een rode draad in het denken en handelen als VVA-medewerker
 • Je gelooft sterk in ervaringsdeskundigheid en krachtgericht werken

Pluspunten

 • Persoonlijke betrokkenheid bij autisme of persoon met een beperking
 • Ervaring met vrijwilligers- en (jeugd)verenigingswerk
 • Gebruik van courante software (MS Office)

Aanbod

 • Een boeiende en afwisselende job die ruimte biedt voor initiatief en creativiteit
 • De mogelijkheid tot het samen mee uitbouwen van een dynamische organisatie met een hoge maatschappelijke relevantie
 • Wederzijdse flexibiliteit met oog voor een vlotte combinatie werk – gezin
 • Een contract voor onbepaalde duur
 • Een parttime job (±19/38sten) in de social profit
 • Gangbare, passende verloning in de social profit (PC 329)

Herken je jezelf in dit profiel?

Reageer met motivatiebrief en CV naar ruth@autismevlaanderen.be vóór 5 november 2018. (Geef je brief en CV als bestandsnaam ‘Naam Voornaam brief’ en ‘Naam Voornaam CV’)

Download vacatures in pdf: Vacature aanspreekpunt ervaringsdeskundigen

Hoe verloopt de aanwervingsprocedure?

FASE 1:

Bezorg ons uiterlijk zondag 4 november 2018 jouw CV en motivatiebrief.

FASE 2:

Na 6 november 2018 kan je gevraagd worden om een opdracht uit te werken.

FASE 3:

Tussen maandag 12 en donderdag 15 november 2018 plannen we een eerste gesprek met een selectie van de kandidaten. De gesprekken vinden plaats in VVA (Sint-Amandsberg). Na deze verkennende gesprekken beslissen we wie we uitnodigen voor fase 4.

FASE 4:

Begin december plannen we een tweede gesprek.
In dit gesprek bespreken we wederzijdse verwachtingen en invulling van de job en werken bij VVA.

Na FASE 4 leggen we -al dan niet- een voorstel tot aanwerving voor aan de Raad van Bestuur van VVA.
De ideale periode voor indiensttreding is begin 2019. Het al dan niet onmiddellijk beschikbaar zijn zal echter geen rol spelen in de beslissing.